BLOG

台軍方將量產大型"騰雲"無人機 未來可成無人電戰機

近日,台軍方決定將量產由台灣科研機構研製的大型無人機“騰雲”。“騰雲”無人機搭配電子偵察搜索與幹擾係統,未來可成為無人電戰機。
 “騰雲”無人機機身長度約為8米,翼展長度約為18米,可在高空飛行,滯空飛行時間長達24小時以上;機翼下方還設有四個掛載點,可以掛載救援物資,炸彈及飛彈等裝備。
 同時,“騰雲” 機配備有各式偵搜係統,具有電子偵搜與幹擾等功能。
 台灣軍事專家 陳國銘:承載比較多的感測器,包括紅外線或是影像,或雷達,台灣北中南東四個區塊,隻要有一架這個所謂大型無人機的話,事實上就可以有效監控台灣周遭的海空動態。
 台軍方官員透露,“騰雲”無人機經過各項戰術測試後,評估符合作戰需求,台軍方內部已決定進入量產階段,並交由台空軍部署運用。台空軍將首次成立以無人機為主體的偵察中隊,目前預估採購10到20架“騰雲”機。
 台灣軍事專家 陳國銘:運用大型無人機它平常可以承擔一些所謂空防任務,尤其是監測的任務。換句話說,隻要運用無人機,就可以暫時用不到所謂大型的戰機,去做一個升空攔截的動作,這個可以節省很多的人力和時間。
 台軍方共有大、中、小三款無人機,“騰雲”是其中最大型的,另有小型的“紅雀”無人機,和中型的“銳鳶”無人機。
原文地址:http://www.imastv.com/news/taiwan/2017-5-31/news_content_165693.shtml

 • Mickey Ng - 唔想得罪人,就唔好做時評節目。 陳淑莊講何俊仁,講完又話 ...

  唔想得罪人,就唔好做時評節目。 陳淑莊講何俊仁,講完又話....仁哥可能唔係咁諗! 真係頂你唔順;民主黨白癡、主席劉慧卿白癡、資深黨員何俊仁白癡,全部無考慮過 ...

 • Chang Ping 长平‏ @chang_ping

  长平观察:辱母杀人案,又一次法治胜利?一樁辱母殺人案引發網民憤怒。時評人長平認為,如果不被准許的憤怒得不到表達,那麼這類「法治的勝利」將一再重演。 http://www.dw.com/p/2a6Id?tw  via @dw_chinese

 • 【赵国毕竟就是赵国】《日人民报》时评:“快播案庭审辩护词再精彩,也不配 ...

  【赵国毕竟就是赵国】《日人民报》时评:“快播案庭审辩护词再精彩,也不配赢得掌声。”赵老太爷也曾说:你也配姓赵?!多么相似的口气。这“配”字用得好,真传神。